Salland Wonen

SallandWonen is als maatschappelijk ondernemer actief in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en heeft zo’n 5.500 woningen in haar bezit. Naast het beheren van deze woningen willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de verdere wijk- en dorpsontwikkeling. Renovatie, nieuwbouw, maar ook het realiseren van maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen en zorgcentra leveren een bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelstelling van onze organisatie. Voorop staat dat wij in gesprek zijn met de klant en de partners om adequaat te kunnen ingaan op signalen van de buitenwereld. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop. SallandWonen gaat voor 100 % wonen en leven op het platteland, oftewel:  SallandWonen, Buiten Gewoon Thuis!
www.sallandwonen.nl

Officiële opening Infocentrum IJssel den Nul

ACTIVITEITEN AGENDA

door de Duursche Waarden
de stroomdalflora komt tot bloei

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: info@horecahuis.com

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040