Salland Wonen

SallandWonen is als maatschappelijk ondernemer actief in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe en heeft zo’n 5.500 woningen in haar bezit. Naast het beheren van deze woningen willen wij een substantiële bijdrage leveren aan de verdere wijk- en dorpsontwikkeling. Renovatie, nieuwbouw, maar ook het realiseren van maatschappelijk vastgoed zoals dorpshuizen en zorgcentra leveren een bijdrage aan de volkshuisvestelijke doelstelling van onze organisatie. Voorop staat dat wij in gesprek zijn met de klant en de partners om adequaat te kunnen ingaan op signalen van de buitenwereld. Innovatie en duurzaamheid staan daarbij voorop. SallandWonen gaat voor 100 % wonen en leven op het platteland, oftewel:  SallandWonen, Buiten Gewoon Thuis!
www.sallandwonen.nl

Officiële opening Infocentrum IJssel den Nul

ACTIVITEITEN AGENDA

Een leerzame middag voor jong en oud!
Een natuur/knutsel middag
28-10-2018
Vogels spotten
Onder leiding van een natuurgids
3 uur lang struinen en uitwaaien

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl 
Kijk ook onder: Bezoek-Horeca voor o.a. openingstijden en arrangementen.

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040