Expositie

Vaste expositie

In het Infocentrum is een vaste expositie aanwezig die de thema’s natuur, cultuur en water op een originele manier vormgeeft.

Natuur

Op de natuurtafel is van alles te vinden over flora en fauna in de uiterwaarden langs de IJssel. Zo kunt u o.a. informatie vinden over de voorkomende planten en dieren, leuke wetenswaardigheden over de bever, maar ook over het programma: Ruimte voor de Rivier.

Water

Water is de rode draad door de expositie. U vindt hierover informatie op of bij de natuur en cultuurtafel. 

Cultuur

Op de cultuurtafel is van alles te vinden over de cultuurhistorie van deze streek. U leest er over de steenfabriek, u ziet oude producten van de Olba fabriek en ziet het speelgoed wat door een Wijhese ondernemer op de markt werd gebracht.

Kinderen

Kinderen kunnen door onder de expositie door te kruipen hun eigen route bepalen. Zij ervaren de steenfabriek dan op een andere manier, door de warme gloed die hij afgeeft en de verhalen die je onder de tafel kunt horen van mensen die vroeger in de steenfabriek werkten.  Wil je knutselen? In het kinderlab vind je steeds weer andere knutselwerkjes.

Tijdelijke expositie

Naast de vaste expositie, zijn er ook regelmatig wisselende tijdelijke exposities in het Infocentrum te zien. De exposities hebben een link met het thema van het Centrum: natuur en cultuur.

Historische Vereniging 't Olster Erfgoed

De Historische Vereniging ’t Olster Erfgoed heeft in het bijgebouw naast het Infocentrum een tentoonstelling ingericht, deze is dagelijks te bezoeken tijdens de openingstijden van het Infocentrum.

ACTIVITEITEN AGENDA

door de Duursche Waarden
de stroomdalflora komt tot bloei
Iedere derde zaterdag van de maand

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: info@horecahuis.com

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040