Expositie

Vaste expositie

In het Infocentrum is een vaste expositie aanwezig die de thema’s natuur, cultuur en water op een originele manier vormgeeft.

Natuur

Op de natuurtafel is van alles te vinden over flora en fauna in de uiterwaarden langs de IJssel. Zo kunt u o.a. informatie vinden over de voorkomende planten en dieren, leuke wetenswaardig- heden over de bever, maar ook over het programma: Ruimte voor de Rivier.

Water

Water is de rode draad door de expositie. U vindt hierover informatie op of bij de natuur en cultuurtafel. 

Cultuur

Op de cultuurtafel is van alles te vinden over de cultuurhistorie van deze streek. U leest er over de steenfabriek, u ziet oude producten van de Olba fabriek en ziet het speelgoed wat door een Wijhese ondernemer op de markt werd gebracht.

Kinderen

Kinderen kunnen door onder de expositie door te kruipen hun eigen route bepalen. Zij ervaren de steenfabriek dan op een andere manier, door de warme gloed die hij afgeeft en de verhalen die je onder de tafel kunt horen van mensen die vroeger in de steenfabriek werkten.  Wil je knutselen? In het kinderlab vind je steeds weer andere knutselwerkjes.

 

Tijdelijke expositie

Naast de vaste expositie, zijn er ook regelmatig wisselende tijdelijke exposities in het Infocentrum te zien. De exposities hebben een link met het thema van het Centrum: natuur en cultuur.

ACTIVITEITEN AGENDA

16-10-2022
Wandeling
op zoek naar paddenstoelen
19-10-2022
Wandeling
naar de observatiehut
23-10-2022
Wintervogels
in de Duursche Waarden
struinen door de Duursche Waarden
13-11-2022
Stiltewandeling
in de Duursche Waarden

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl

www.brasserieopduur.nl    www.facebook.com/BrasserieOpDuur

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040