Vacature coördinator scholengroep

Het Infocentrum IJssel vertelt het verhaal van de IJssel, de natuur in de Duursche Waarden en de cultuurhistorie van haar omgeving. Binnen het Infocentrum functioneert een scholengroep: een groep vrijwilligers die onderwijsprogramma’s ontwikkelt en uitvoert. Het gaat hierbij voornamelijk om programma’s voor basisscholen. De programma’s die aan de scholen worden aangeboden sluiten aan op de onderwijs doelen en de beleving van kinderen.

De scholengroep wordt geleid door een coördinator. De taken van de coördinator zijn:

 • Bijeenroepen van de werkgroep scholen voor ‘werkoverleg’ (2x per jaar)

 • Zorgdragen voor het inwerken van nieuwe vrijwilligers

 • Contact onderhouden met de basisscholen in de gemeente Olst-Wijhe en eventueel daarbuiten over het scholenaanbod van het Infocentrum

 • Zorgdragen voor een educatief goed aanbod voor alle groepen van de basisschool

 • Indelen en voorbereiden van scholendagen (4 tot 6 per jaar), zowel qua programma, vrijwilligers als groepen van scholen

 • Het inplannen en organiseren van ‘losse’ aanvragen van scholen voor een programma, buiten de scholendagen om

 • Administratieve taken zoals: financiële afhandeling van de scholendagen en het aanleveren van gegevens voor een jaarverslag

De scholendagen worden in principe door de scholengroep zelfstandig uitgevoerd, de coördinator hoeft daarbij niet aanwezig te zijn.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

 • Met enige kennis van het onderwijs (onderwijsdoelen, aansluiten op het onderwijsprogramma, beleving van kinderen)

 • Met enthousiasme de vrijwillige scholengroep begeleidt

 • Kunnen werken in teamverband

 • Creatief is vernieuwende activiteiten weet toe te voegen aan het programma

 • Die deze taak kan uitvoeren via een ZZP constructie

Wij bieden:

 • Een vergoeding van € 40,- per uur (excl. Btw) en een vergoeding van gemaakte onkosten

 • Ondersteuning vanuit het bestuur van de historische vereniging ‘t Olster Erfgoed en de partners: Staatsbosbeheer, JP van de Bent Stichting en Brasserie Op Duur.

Vragen? Bel of mail met Karin Köster, info@indeweer.nl  06 36157855

Interesse? Stuur je sollicitatiebrief voor 15 december naar de voorzitter van ’t Olster Erfgoed, Ans Mensink, scholengroep@infocentrumijssel.nl

 

ACTIVITEITEN AGENDA

10-12-2020
Staatsbosbeheer
heeft alle excursies t/m 14 maart 2021 geannuleerd

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl

www.brasserieopduur.nl

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040