Expositie over uilen

Tijdens de expositie  kunt u kennismaken met de zes soorten uilen die broeden in ons land. Het betreft informatie over  de oehoe, velduil, bosuil, ransuil, kerkuil en steenuil. De expositie is opgezet door de werkgroep uilen van de IVN Wijhe/Olst De Grutto.

In de gemeente Olst/Wijhe houdt de werkgroep uilen zich bezig met twee soorten uilen te weten kerkuilen en steenuilen. Deze twee soorten uilen leven veelal  in schuren en rondom erven, dicht bij de mens.

De expositie geeft informatie over de soorten uilen, waarbij uitgebreid aandacht wordt geschonken aan de kerkuil, steenuil en de activiteiten van de werkgroep.

Op 4 mei 2019 is er een leuke kinderactiviteit. De jeugd krijgt dan van 13.00 uur tot 15.00 uur de gelegenheid om uilenballen uit te pluizen. De botjes en schildjes in de braakballen laten zien wat de uil heeft gegeten.

Alle kinderen van 6 tot 12 jaar zijn welkom. Er is plek voor 10 kinderen maximaal, dus meld je snel aan. Er is een onkosten vergoeding van € 4.50 per kind. Tussen het pluizen door is er wat te eten en te drinken. Neem een eigen (glazen) potje mee, om je vondsten te bewaren. Aanmelden kan via jeugd@ivn-wijhe-olst.nl  Michiel Faber, Linda van der Boon.

De expositie is te bekijken tot 9 juli 2019.

De uilenwerkgroep is actief sinds 2004 en bestaat nu uit 10 personen. In het werkgebied hangen bijna 200 nestkasten voor uilen. Het werkgebied is de gemeente Olst/Wijhe met als westgrens de IJssel.  Deze kasten worden regelmatig gecontroleerd door de leden van de groep. Ongeveer een derde van de kasten is meestal bezet. De jonge steen- en kerkuilen worden geringd en in een databestand opgenomen. Regelmatig worden nieuwe nestkasten opgehangen op plaatsen waar uilen zijn waargenomen. Informatie over de uilenwerkgroep bij de coördinator:

Hans de Jonge, tel. 0570-522629.

Foto's Jan van Dijk  Kerkuil en Steenuil

ACTIVITEITEN AGENDA

Met natuurgids/Zenleraar
Wandeling van ± 3 uur

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl 
Kijk ook onder: Bezoek-Horeca voor o.a. openingstijden en arrangementen.

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040