Expositie ‘t Olster Erfgoed

Deze werkgroep beoordeelt machines en voorwerpen die aan de historische vereniging zijn geschonken of deze eventueel schoongemaakt, gerestaureerd of hersteld moeten worden. Is dit het geval dan wordt bijvoorbeeld een machine helemaal uit elkaar gehaald, van vuil en roest ontdaan en weer in de verf gezet. Ontbrekende onderdelen worden bijgemaakt, afgebroken delen worden gerepareerd en tot slot wordt het geheel weer in elkaar gezet.

U kunt onder andere een kafmolen, hakselmachine, zaaimachine, sleepkar, gifspuit, kopdorser en een bietensnijder bekijken. Als het graan gedorst was kwamen de graankorrels in een kaf- of wanmolen. Hierin werden de graankorrels ontdaan van het kaf.

Bent u nieuwsgierig naar de functies van de andere voorwerpen, kom dan naar het Infocentrum! Momenteel is de werkgroep bezig met het restaureren van een lorrie die vroeger werd gebruikt op de steenfabrieken.

De gemeente Olst had in het verleden zes steenfabrieken, twee in Fortmond, twee in Welsum, één in Olst en één in Hengforden. De lorries vervoerden het klei van de tichelgaten naar de steenovens. In eerste instantie werden de lorries, die over verplaatsbare rails liepen, getrokken door paarden. De paarden werden in de loop van de tijd vervangen door een stoomlocomobiel. Als de werkgroep Restauratie en Onderhoud klaar is met de restauratie van de lorrie, krijgt deze een plaatsje op het terrein van het Infocentrum. 

ACTIVITEITEN AGENDA

Bevlogen verteller over de hoogwatergeul Veessen Wapenveld
met IJsselnatuurgids/Zenleraar
Oud Olst, sagen en legenden

HORECA/VERHUUR

Informeer voor horeca en/of zaalverhuur bij Brasserie Op Duur.
T: 0570-745044 E: leon@bijripperda.nl 
Kijk ook onder: Bezoek-Horeca voor o.a. openingstijden en arrangementen.

ADRESGEGEVENS
Infocentrum IJssel Den Nul
Rijksstraatweg 109
8121 SR Den Nul
(0570) 745040